SABATO 26 AGOSTO – EUROSMITH – AEROSMITH TRIBUTE BAND